Deze website is ontwikkeld door Sabine Vekemans Communicatie.
Voor de foto’s is gebruik gemaakt van onder andere istockphoto, de rechten voor gebruik zijn aangekocht.

Deze site is met zorg samengesteld en de Stichting Kindersymfonie doet haar best om deze zo goed mogelijk te onderhouden. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Aan de teksten op deze website kunnen dan ook geen rechten en plichten worden ontleend, noch kan de Stichting Kindersymfonie aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden in de weergegeven informatie.

Zij behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin des woords, ondervonden door de gebruiker als gevolg van het raadplegen van deze site.